Konsollar

Bulutlu Makine, çeşitli deniz uygulamaları için çok sayıda isteğe uyarlanmış konsol üretmektedir. Her konsol, müşterinin boşluk, arayüz ve çevre taleplerini karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

KÖPRÜ ÜSTÜ KONSOLLARI
Köprüüstü Konsol üretimi, yenilikçi mekanik konsol imalatı temel alınarak (3) ayrı modüle ayrılmıştır; Ekipman ve Arayüz, Klavye ve Ekran.Bu modüller bize Köprüüstü Konsolları'nın ana boyutlarını takip etme esnekliğini sağlar ve aynı zamanda Köprüüstü Konsol uygulamaları için özel istekleri karşılama olanağı sağlar, ancak yine de Klas şartnameleri ve ergonomik yönlerini unutmaz.

ERGONOMİK VE ESNEK  KÖPRÜ ÜSTÜ KONSOLLARI
Köprü üstü, geminin hayati bölgelerinden biridir. Kritik kararlar alınır ve geminin güvenliği ve kullanımı üzerinde doğrudan bir etkisi olacaktır. Köprü üzerindeki tasarım ve enstrümantasyon, geminin gelişmiş işlevselliğinin görünür bir işaretidir.

Ergonomik ve esnek konsollarımız, piyasadaki diğer köprü çözümlerinden çok daha uygun bir çalışma ortamına katkıda bulunur. Teknenin teknik donanımına ya da çalışan personeline bakılmaksızın, Esnek Köprü konsolları size gemiyi güvenli ve verimli bir şekilde çalıştırmak için gerekli bakış ve çalışma ortamını sağlar.

KARGO KONTROL ODASI KONSOLLARI
Kargo Kontrol Odası Konsolu, her şeyden önce, Çok Büyük Ham Petrol Taşıyıcıları (VLCC) ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) taşıyıcıları tarafından taşınan özel kargolar da dahil olmak üzere, her türlü yükün güvenli bir şekilde izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Konsolda kurulu çeşitli grafik paneller, kargo taşıma sırasında mürettebatın ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri sağlar.

MAKİNE KONTROL ODASI KONSOLLARI
Makina Kontrol Odası Konsol üretimi, yenilikçi mekanik konsol imalatı temel alınarak (3) ayrı modüle ayrılmıştır; Ekipman ve Arayüz, Klavye ve Ekran. Bu modüller bize Makine Kontrol Odası Konsol'un ana boyutlarını takip etme esnekliğini sağlar ve aynı zamanda müşteri vizyonlarına göre isteğe uyarlanmış bir görünüm oluşturma hatta klas şartnamelerine ve ergonomik yönlerini unutmadan müşteri markasına bile fırsat verir.