ULTRAGUARD ANTIFOULING

Ultraguard, deniz büyümesinin veya biyolojik kirlenmenin üzerinde yerleşmesini önleyebilir:

- Karina
- Deniz sandıkları
- Deniz suyu boruları
- Plate coolers
- Box coolers

Ultraguard, gemi tamamen hareketsiz olsa ve uzun süre yan yana bağlı kalsa bile deniz büyümesine karşı koruma sağlar.

Ultraguard, biyositlere ve bakır bazlı zehirli boya sistemlerine uygun maliyetli bir alternatiftir. Yüksek frekanslı ultrasonik dalgalar kullanarak midye larvalarının ve yabani ot sporları gibi diğer deniz canlılarının yüzeye yerleşmesini ve kolonileşme döngüsüne başlamasını engelleyen bir ortam yaratır.